Kurdisch
Mîrzayê Biçûk

Ax! mîrzayê biçûk, ez hin bi hin bi ser jiyana te ya bi kul û derd veb üun. Di deneke dirêj de kêfxweşiya di jiyana te de tenê ew bû ku te ji xwe re li rokê dinêrî çawa diçû ava. Min ev kitekita hanê biyaniya roja caram nas kir, gava te ji min re got: Ez ji roavaçûyînan hez dikin.

Sonne: rokê

Sprache:  Kurdisch

Sprachfamilie:  Indogermansich Indo-Iranisch
> Iranisch > Westiranisch  > Nordwestiranisch > Kurdisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Amuda, Syrien

| Impressum |