Lettisch
Mazais Princis

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkimu uzzināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Sonne: saule

Sprache:  Lettisch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Baltisch > Ostbaltisch > Lettisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Riga, Lettland

| Impressum |