Schwedisch
Lille Prinsen

Min lille prins, så småningom kom jag underfund med hur dystert ditt liv var! Långa tider hade du ingen annan förströelse än underbara solnedgångar. Det förstod jag den fjärde dagen på morgonen, då du anförtrodde mig: Jag tycker så mycket om solnedgångar.

Sonne: sol

Sprache:  Schwedisch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Nordgermanisch > Skandinavisch > Schwedisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Sundbyberg, Schweden

| Impressum |