Slowakisch
Malý Princ

Ach, malý princ, takto som pomaly pochopil tvoj prostý smutný život. Dlhý čas boli tvojím jediným rozptýlením iba čarovné západy slnka. Túto novú podrobnost‘ som sa dozvedel ráno štvrtého dňa, ked‘ si mi povedal: Mám vel’mi rád západy slnka.

Sonne: slnko

Sprache:  Slowakisch

Sprachfamilie:  Indogermansich
> Slavisch > Westslavisch > Tschechisch-Slowakisch > Slowakisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Hlohovec, Slowakei

| Impressum |