Kategorie: Austroasiatisch

Vietnamesisch (Ho Chi Minh Stadt)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: mặt trời

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

| Impressum |

Vietnamesisch (Haiphong)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: nāng

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Haiphong, Vietnam

| Impressum |

Vietnamesisch (Bac Ninh)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: mặt trời

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Bắc Ninh, Vietnam

| Impressum |

Indonesisch (Jakarta)

Indonesisch

Pangeran kecil itu

Ah! Pangeran kecil, kini aku memahami sedikit demi sedikit hidupmu yang muringLama sekali hiburanmu hanyalah kelembutan matahari terbenam. Aku mengetahui keterangan kecil yang baru ini, pagi pagi, pada hari keempat, ketika engkau berkata padaku: Aku sangat menyukai matahari terbenam.

Sonne: matahari

Sprache:  Indonesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> West-Malayo-Polynesisch > Malayo-Sumbawa > Malayisch > Mailaiisch > Bahasa Indonesia

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Jakarta, Indonesien

| Impressum |

Indonesisch (Bali)

Indonesisch

Pangeran kecil

Ah! Pangeran kecil, kini aku memahami sedikit demi sedikit hidupmu yang muringLama sekali hiburanmu hanyalah kelembutan matahari terbenam. Aku mengetahui keterangan kecil yang baru ini, pagi pagi, pada hari keempat, ketika engkau berkata padaku: Aku sangat menyukai matahari terbenam.

( L2 )

Sonne: mataharī

Sprache:  Indonesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> West-Malayo-Polynesisch > Malayo-Sumbawa > Malayisch > Mailaiisch > Bahasa Indonesia

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Bali, Indonesien

| Impressum |