Kategorie: Vietnamesisch

Vietnamesisch (Ho Chi Minh Stadt)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: mặt trời

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

| Impressum |

Vietnamesisch (Haiphong)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: nāng

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Haiphong, Vietnam

| Impressum |

Vietnamesisch (Bac Ninh)

Vietnamesisch

Hoàng tύ’ bé

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Sonne: mặt trời

Sprache:  Vietnamesisch

Sprachfamilie:  Austroasiatisch
> Mon Khmer > Viet-Muong > Viet > Vietnamesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Bắc Ninh, Vietnam

| Impressum |